Oznámenie pre členov MsO Pezinok a členov SRZ -  VN Budmerice 1-1280-1

List na SVP š.p. VN-Budmerice.docx, - prílohy Aktuálny-stav.zip hajicek.rar prietok-do-hajicka.rar (5590143)

 

VN Budmerice č. 1-1280-1 bola na základe rozhodnutia Slovenského vodohospodárskeho podniku a Povodia Váhu v uplynulých dňoch spúšťaná z dôvodu vysokých teplôt a následného vysychania vodného toku Gidra v časti MsO Trnava až po obec Abrahám. 

 V súčastnosti je regulácia už zastavená a výška vodnej hladiny sa nebude ďalej spúšťať.

S pozdravom a Petrov zdar - Výbor Mso Pezinok

MDD 2017

Dňa 04.06.2017 sa v doobedňajších hodinách na revíri Dolná teheľňa Pezinok uskutočnili tradičné rybárske preteky ku príležitosti MDD.

Za krásneho počasia sa vykľul skutočne nádherný slnečný deň plný detských úsmevov.

Preteku ku dňu MDD sa zúčastnilo 81 mladých nadšencov mokrého športu, ktorý súťažili v kategóriach rybár (47) a nerybár (34).

Pre všetky deti bolo pripravené občerstvenie ako aj ceny, bez ktorej sa neobišlo jediné zúčastnené dieťa.

Pretekov sa zúčastnilo 81 spokojných detí z toho 47 rybárov a 34 nerybárov, ktorý dúfajme raz naplnia naše rady (víťazom bolo každé dieťa ktoré sa dňa detí na jazere záčastnilo).

Za ceny venované do súťaže v mene MsO SRZ Pezinok ďakujeme dvom sôkromným sponzorom, ktorí si nepriali mať reklamu a jednej súkromnej spoločnosti vďaka, ktorým sa podarilo zabezpečiť celé podujatie vrátanie cien pre deti, občerstvenia a dúfame že aj pohody a úsmevov. Ďalej ďakujeme spoločnosti 
AWA´S, s.r.o., Galvaniho 2/A, Bratislava /krásne ceny pre deti a zároveň sponzorský dar/" s ktorou už niekoľko rokov máme výbornú spoluprácu. 

Ako ďalšie patrí vďaka tým štyrom členom OO SRZ Modra ktorí pomáhali po organizačnej stránke preteku a  ktorí u našich najmenších a budúcich pokračovateľov pripravili naozaj krásny deň a pomohli vo veľkej miere vylúdiť úsmev na každej detskej tváričke. 

V mene výboru MsO SRZ Pezinok chceme všetkým zúčastneným a hlavne generálnym sponzorom pretekov verejne poďakovať za slnečný a detským úsmevom preplnený deň, ktorý dúfame že bude do budúcnosti len pokračovať.

Zároveň z tohto miesta chceme poďakóvať všetkým zúčastneným ako aj organizátorom  za bezproblémový priebeh a tiež aj ďalším anonymným sponzorom našich detí.

V mene 

našej omladiny, za ich spokojnosť a úsmev na tvári ešte raz srdečne ďakujeme a zároveň už teraz pozývame všetky deti a ich rodičov na tradičné rybárske preteky konané k príležitosti MDD na budúci rok 2016, ktorých presný termín bude včas uverejnený na našej vašej stránke.

 

Petrov zdar a veľa úspechov praje MsO SRZ Pezinok - organizačný výbor

 

Otvorenie VN Modra - Harmónia

Oznamujeme členom, že dňom 21.11.2016 je obnovený výkon rybárskeho práva na VN Modra - Harmónia po dokončení opráv a schválení vodohodpodárskym podnikom viď príloha - OZNÁMENIE

Výlov rybochovných zariadení

 
Oznamujeme členom, že výlovy rybochovných zariadení sa uskutočnia v týchto termínoch
Častá - 22.10.2016
Šenkvice - 05.11.2016. 
Začiatok výlovov je stanovený na 07:30 hod. v prípade účasti si treba zabezpečiť nepremokavú obuv (najlepšie prsačky),
S Pozdravom Výbor MsO SRZ Pezinok

Upozornenie výlov VN Harmónia  a ZÁKAZ lovu rýb!!!

Na základe listu zn. CS SVP OZ BA 159/2016-14245 zo dňa 23.9.2016 oznamujeme všetkým členom, že dňa 08.10.2016 sa uskutoční výlov VN Harmónia a zároveň sa ZAKAZUJE lov rýb od 29.09.2016 až do odvolania.

príloha -List SVP

S pozdravom Výbor MsO SRZ Pezinok

Zarybnenie 28.04.2016

Oznamujeme všetkým členom, že dňa 28.04.2016 boli mimoriadne zarybnené niektoé revíry MsO SRZ Pezinok, 

VN Kučišdorfská dolina bola zároveň zarybnená 4.000 ks násadovej šťuky z Rady Žilina.

kliknutím na odkaz sa zobrazí galeria zo zarybnenia.

S pozdravom výbor MsO SRZ Pezinok

Zrybnené revíry MsO SRZ Pezinok!!

Dňa 24.10.2015 a 07.11.2015 boli zarybnené  revíry :

Modra - zadný šúr - zákaz lovu vysadených druhov rýb do 23.11.2015 (dorybnené 07.11.2015), lov povolený 24.11.2015

Pezinok - dolna tehelňa - zákaz lovu vysadených druhov rýb do 12.11.2015 - lov povolený 13.11.2015

Kučidorfská dolina - lov povolený od 01.01.2016

Sv. Jur - Kúpelné aj Panonsky les (štrková) - zákaz lovu vysadených druhov rýb do 12.11.2105 - lov povolený  13.11.2015

VN Budmerice - zákaz lovu vysadených druhov rýb do 23.11.2015, lov povolený 24.11.2015 

VN Kráľová - zákaz lovu vysadených druhov rýb do 23.11.2015, lov povolený 24.11.2015

Slnečné údolie - zákaz lovu vysadených druhov rýb do 23.11.2015, lov povolený 24.11.2015

Modra Harmónia - zákaz lovu vysadených druhov rýb do 23.11.2015, lov povolený 24.11.2015

Gidra 1 B - zákaz lovu vysadených druhov rýb do 23.11.2015, lov povolený 24.11.2015

Šúrsky potok 2 - zákaz lovu vysadených druhov rýb do 23.11.2015, lov povolený 24.11.2015

S pozdravom a Petrov zdar

www.mso-pezinok.webnode.sk