Zoznam a popis rybárskych revírov obhospodarovaných SRZ Mestskou organizáciou Pezinok    

 

  OZNÁMENIE !!!

Ministerstvo životného prostredia SR rozhodnutím podľa § 39 písm. r/zákona o rybárstve povolilo výnimku na lov kapra rybničného a ostatných druhov rýb u ktorých nie je stanovená individuálna doba ochrany od 15.mája 2018 v revíroch v obhospodarovaní SRZ MsO Pezinok.

 

revír č. 1-1421-1-2 - VN Vištuk

revír sa nachádza v katastri obce Vištuk o rozlohe 28 ha

revír - dňom 01.01.2017 - kaprový lovný

lov povolený - 01.06.2018

 

revír č. 1-0880-1-1 - Štrkovisko Dolná teheľňa Pezinok

revír sa nachádza v katastri mesta Pezinok o rozlohe 4 ha

revír kaprový, lovný

lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm 

 

revír č. 1-1220-1-1  - Šúrsky potok č. 2 Svätý Jur

hranice revíru od cestného mosta Čierna Voda - Vajnory po sútok s potokom Saulach pri Pezinku

revír kaprový, lovný

lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm

 

revír č.1-1341-1-4- VN Kúpeľné Svätý Jur

revír sa nachádza v katastri mesta Svätý Jur o rozlohe 1,25ha

revír kaprový, s režimom ,,bez privlastnenia si úlovku“

 

revír č. 1-1280-1-1 - VN Budmerice II

revír sa nachádza v katastri obce Budmerice o rozlohe 40 ha.

revír kaprový, lovný

lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm

Zákaz lovu z vytvorených priechodov v bočnej betónovej vlnolamovej hrádzi, ktoré umožňujú prístup k vodnej ploche.

 

revír č. 1-1370-1-1 - VN Modra - Harmónia

revír sa nachádza v katastri mesta Modra o rozlohe 1 ha.

chránené územie s II. stupňom ochrany

revír kaprový, lovný

lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm

 

revír č. 1-1371-1-1 - VN Modra - Kráľová

revír sa nachádza v katastri mesta Modra o rozlohe 0,75 ha.

revír kaprový, lovný - miestny 

 lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm

 

revír č.1-1400-1-1 - VN Slnečné údolie

revír sa nachádza v katastri obce Limbach o rozlohe 1,5 ha.

chránené územie s II. stupňom ochrany

revír kaprový, lovný

lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm

 

revír č. 1-06661-1-1 -  Gidra č. 1b

čiastkové povodie Gidry od ústia Štefanovskho potoka pri obci Budmerice po cestný most Častá - Dubová.

v úseku od spodného oplotenia rybochovného zariadenia SRZ MsO Pezinok po cestný most Častá - Dubová je chránená rybárska oblasť.

revír  kaprový, lovný

revír č. 1-1450-1-1 - VN Zadný Šúr Modra 

revír sa nachádza v katastri mesta Modra o rozlohe 16 ha.

revír kaprový, lovný

lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm

 

revír č. 1-1380-1-1 - Panónsky les Svätý Jur

revír sa nachádza v katastri mesta  Svátý Jur v chránenom území s 3-tym stupňom ocharny ( Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ) o rozlohe 4 ha.

revír kaprový, lovný

lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm

 

revír č. 1-1340-1-1 - VN Kučišdorf

revír sa nachádza v katastri mesta Pezinok o rozlohe 7 ha.

revír zaradený do celozväzového povolenia

revír kaprový, lovný

lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm

 

revír č. 1-1410-1-2 - VN Šenkvice

revír sa nachádza v katastri obce Šenkvice o rozlohe 11 ha.

revír kaprový, chovný, je vyčlenený na chov násadovej ryby

na uvedenom revire platí všeobecný zákoaz lovu všetkých druhov rýb a iných vodných živočíchov po celý rok !

 

UPOZORNENIE

Uznesením Rady SRZ č. 38/07 rozsah platnosti povolení na vody kaprové / miestne , zväzové a sezónne / na všetky revíry SRZ bol upravený tak, že držiteľ uvedených povolení je oprávnený privlastniť si v jednom kalendárnom roku spolu maximálne 50 kusov ušľachtilej ryby, alebo ich kombináciou / t.j.

- kapra rybničného

- šťuky severnej

- sumca veľkého

- zubáča veľkoústeho

- lieňa sliznatého

Privlastnením si 50-tého kusa ušľachtilej ryby platnosť povolenia končí. ! 

 

www.mso-pezinok.webnode.sk