Rybárske preteky

    21.04.2018 - pretek v rybolovnej technike - Svätý Jur v čase od 08:00 - 12:00 hod.

12.05.2018  - rybárske preteky - VN Zadný Šúr Modra v čase od 07:00 - 12:00 hod. - súčastne sa konajú aj detské rybárske preteky : štartovné lístky - Fiala Radomír

   05.05.2018 - rybárske preteky - VN Budmerice v čase od 07:00 - 12:00 hod. :  štartovné lístky sa budú predávať od 06:00 hod. pred pretekmi, alebo skôr na tel. 0905 158 943.

06.05.2018 - rybárske preteky - VN Dolná Teheľňa Pezinok v čase od 07:00 - 12:00 hod. : štartovné lístky  -  kacelária MsO odo dňa predaja povolení

Štartovné na všetky preteky je v sume 6,00 € - môžete si zakúpiť v kancelárii MsO SRZ Pezinok

  13.05.2018  - rybárske preteky funkcionárov MsO, OO a rybárskej stráže - VN Budmerice v čase od 08:00 - 12:00 hod.

 

03.06.2018 - detské preteky k príležitosti MDD - VN Dolná Teheľňa Pezinok v čase od 08:00 - 12:00 hod. /organizačne zabezpečuje OO SRZ Pezinok/

   Na všetky preteky Vás všetkých srdečne pozývame, či už ako súťažiacich alebo ako fanúšikov, ktorý majú radi prírodu a radi si oddýchnu.

PETROV ZDAR !

 

www.mso-pezinok.webnode.sk