Výbor MsO SRZ Pezinok - komisie

Dňa 23.03.2014 boli na konferencii MsO SRZ Pezinok na ďalšie volebné obdobie verejným hlasovaním zvolení a 25.03.2014 ustanovení do funkcie následovní členovia Výboru MsO: 

predseda MsO : Juraj Jurkovič

    podpredseda MsO : Mgr. Patrik Cabadaj

tajomník MsO : Ľuboš Hidaši

    pokladník MsO : Štefan Geleta ml.

hospodár MsO : Ján Hidaši

    veliteľ RS MsO : Štefan Frimer

člen výboru MsO :

Radomír Fiala

Ľubomír Rešetka

Michal Čambal

Mgr. Milan Drgoň

Jozef Vendler

Jozef Follrich

Ing. Slavomír Fuňa

www.mso-pezinok.webnode.sk